Hedemora

Grundades söndag 22 maj 2022
Klubb 12969 - Distrikt 2330 - Charternummer ROTARY HISTORIA
             Rotary är en världsomspännande organisation som sedan starten 1905 bidragit till en bättre värld! Den främsta insatsen har Roraty gjort för att bekämpa polio i kampanjen "Polio+". Kampanjenhar starkt bidragit till att poliosmittan idag bara finns på några otillgängliga platser i världen. I detta arbete har Bill och Melinda Gates engagerat sig och utmanar ofta Rotary till stordåd mot att de lovar skänka samma summa som vi samlar ihop.

             Rotary grundades 1905 i Chicago, USA, av advokaten Paul Harris. Syftet var att människor med olika yrken och bakgrund skulle träffas för att utbyta erfarenhet och få vänner för livet. Namnet Rotary kommer från gruppens vana att i början rotera mellan medlemmarnas arbetsplatser.

             Rotary är unikt. Det finns ingen organisation i världen som liknar Rotary. Oberoende av etnisk tillhörighet, religion, politisk uppfattning, kön, nationalitet och yrke samlas alla medlemmar och 550 klubbar. Varje klubb formar sin egen verksamhet. Det går både klubben och hela Rotary styrka.

              Rotary satsar på:

              - En bättre värld
              - Nätverk
              - Kompetens
              - Lokala engagemang
              - Fredsarbete
              - Ungdomsprojekt

              Hedemora Rotaryklubb bildades år 1947 och Klubben har 44 medlemmar idag.
Hedemora Rotaryklubb har arbetat med lokala projekt riktade främst mot skolan och arbetet med drogbekämpning. Ett årligt stöd till FRIA-gården har lämnats.

              Klubben samlar tillsammans med Nora Rotaryklubb ihop mängder av kläder och annan materiel och genomför varje år två resor med lastbil till Lettland, där vi har goda kontakter med motsvarighet till Röda korset samt med Socialtjänsten i Hedemoras vänort Bauska för att säkerställa att allt når rätta mottagare.

              Ett aktivt arbete pågår ständig i klubben för att få in pengar för att stödja Rotarys Läkarbank, som nu varit verksam i 25 år. Under dessa år har tusentals läkare skickats dit läkarvård är en bristvara och miljontals patienter har fått behandling, blivit friska, räddats till livet och kunnat leva ett normalt liv. Läkarbanken har bidragit till att friskare människor har kunnat försörja sig själva och sina familjer.

              Hedemora Rotaryklub träffas varje torsdag (med undantag för juli månad) på Kings Arms i Hedemora med lunchmöten varvade kvällsmöten. Vid varje tillfälle utvecklas ett "livets universitet" när inbjudna föredragshållare eller egna medlemmar avhandlar intressanta ämnen i kortare eller längre anföranden. Tilläggas kan att klubbens medlemmar även träffas under lättsammare former för trivsam gemenskap och lite festigheter.

              Att vara medlem i Rotary innebär ett engagemang som gör skillnad. Ingen kan förändra världen på egen hand, men många kan med sitt lilla bidrag göra världen till en bättre och fridsammare plats.

Medlemmar

Aktiva medlemmar 35
- Herrar 30
- Damer 5
Paul Harris Fellow 2
Gästande rotarianer 0
Hedersmedlemmar 0
Andra kontakter 0

Adress

Stora Torget 5
776 30 Hedemora
Sverige

hedemora@rotary.se